دسته بندی

جعبه حدیده و قلاویز(هندی) 20-6

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

ناموجود

جعبه قلاویز و حدیده میلیمتر 20-3 (درجه یک چین)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
2,300,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه قلاویز و حدیده میلیمتر 20-3 (درجه 2 چین)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,850,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه قلاویز و حدیده میلیمتر 12-3

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
370,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه قلاویز و حدیده میلیمتر (فرا) 20-5

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
6,340,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 10-1 0.5mm HSS چک

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
496,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 10-1 0.5mm HSSCO چک

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
622,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 13-1 0.5mm HSS چک

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,099,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 13-1 0.5mm HSSCO چک

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,549,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 10-2 0.1mm HSS چک

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
2,969,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 10-2 0.1mm HSSCO چک

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
4,003,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 6-1 طلایی 0.1MM چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

ناموجود

جعبه مته 10-6 طلایی 0.1MM چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
336,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 6-1 HSSCO 0.1MM چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
375,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 10-6 HSSCO 0.1MM چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,160,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 10-1 طلایی 0.5mm HSS چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
121,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 13-1 طلایی 0.5mm HSS چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

ناموجود

جعبه مته 10-1 0.5mm HSSCO چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
343,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 13-1 0.5mm HSSCO چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
768,500 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 4 عددی طلایی چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
10,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته 4 عددی سفید چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
10,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته الماسه(دیوار) شیار دوبل 10-3 چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
49,500 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه مته چوب 10-3 چینی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
35,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه گردبر 18 پارچه

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
92,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه گردبر 8 عددی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
60,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

جعبه گردبر 6 پارچه

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
48,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

ست فرز اره ای

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
45,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

ست مته خزینه 90 درجه

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

ست سمباده 51 عددی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
45,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)