دسته بندی

دسته پلیسه گیر پلاستیکی (مدل D)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
54,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

دسته پلیسه گیر فلزی (مدل DT-2)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
63,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

دسته پلیسه گیر فلزی (مدل ET-2)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
63,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

دسته پلیسه گیر سری کلاسیک (مدل D-SD)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
85,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

دسته پلیسه گیر سری کلاسیک چند تکه (مدل D-SD-MK)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
112,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغ پلیسه گیر انیورسال (مدل C-10)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
16,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغ پلیسه گیر انیورسال (مدل C-20)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
16,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغ پلیسه گیر انیورسال (مدل C-15)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
20,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغ پلیسه گیر روکش دار با روکش طلایی تیتانیوم نیترید مدل(C-10-C)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
21,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغ پلیسه گیر روکش دار با روکش طلایی تیتانیوم نیترید مدل(C-20-C)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
21,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغ پلیسه گیر راهنما دار انیورسال(مدل MC-10)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
25,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغ پلیسه گیر راهنما دار انیورسال(مدل MC-20)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
25,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغ پلیسه گیر راهنما دار انیورسال(مدل MC-15)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
27,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغ پلیسه گیر راهنما دار با روکش طلایی تیتانیوم نیترید(مدل MC-10-C)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
36,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغ پلیسه گیر راهنما دار با روکش طلایی تیتانیوم نیترید(مدل MC-20-C)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
36,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغ پلیسه گیر راهنما دار با روکش طلایی تیتانیوم نیترید(مدل MC-15-C)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
38,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

ست پلیسه گیر مدل پرومو (کد فنی 84039)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
184,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

ست پلیسه گیر مدل پرومو (کد فنی 84029)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
210,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

ست پلیسه گیر مدل پرومو (کد فنی 88039)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
253,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

ست پلیسه گیر مدل پرومو (کد فنی 88040)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
325,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

ست کامل پلیسه گیر انیورسال (کد فنی 86909)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
2,042,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)