دسته بندی

مولتی اسپیندل ها

مولتی اسپیندل دو محوره(قابل تنظیم)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

مولتی اسپیندل چهار محوره (قابل تنظیم)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

مولتی اسپیندل سه محوره خطی(قابل تنظیم)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

مولتی اسپیندل سه محوره(قابل تنظیم)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید