دستـه بندی کالاها

مته ها

سوراخکاری بر روی انواع متریال ها به وسیله مته انجام میشود.

مته کاجی قطر 4 تا 30 میلیمتر برند ALATA

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,275,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته کاجی 12-4 ALATA

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
475,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته کاجی 20-4 ALATA

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
785,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته مخروطی سایز 4-20 میلیمتر ولف (WOLF)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
220,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته کاجی 25-4 WOLF

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
337,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته کاجی 32-4 WOLF

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
480,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته کاجی 42-4 WOLF

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
880,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته شیار باز (در 23 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
315,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته شیشه و سرامیک پرسلان ( در 49 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
561,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته سر نیزه ای(در 7 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
80,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته الماسه دیوار WOLF ( در 11 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
70,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته چهار شیار چهار الماس EMOGE ( در 45 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,590,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته چهار شیار چهار الماس WOLF ( در 64 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,795,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته پنج شیار چهار الماس EMOGE ( در 25 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
4,200,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته مرغک معمولی و نیمه بلند GWG ( در 15 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
2,695,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته مرغک بلند (10 سانت) GWG ( در 7 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
990,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته مرغک بلند (12 سانت) GWG ( در 8 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,870,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته مرغک ADOLAN( در 9 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,140,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته مخروطی 30.5-16 ALATA

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,205,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته مخروطی 14-3 ALATA

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
462,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته مخروطی 20-6 ALATA

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
674,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته های 5 درصد کبالت MEDIA ( در 126 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,193,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته ته گرد 5 درصد کبالت ZPS ( در 129 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,920,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته ته گرد 8 درصد کبالت ZPS ( در 17 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
528,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته های 5 درصد کبالت LEVIN ( در 32 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,190,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته ته کونیک 5 درصد کبالت ZPS ( در 50 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
28,680,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته ته کونیک 5 درصد کبالت WOLF ( در 67 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
19,874,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته گرانیت و سرامیک WOLF ( در 7 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
23,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته گرانیت و سرامیک EMOGE ( در 9 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
154,000 تومان
بالاترین قیمت:

مته سوپر گرانیت LEVIN در 8 سایز مختلف

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)
پشتیبانی آنلاین در بله