دستـه بندی کالاها

کولت فشنگی گیر MT(ته فرزی)

کولت فشنگی گیر MK(ته مته ای)

کولت فشنگی گیر NT

کولت فشنگی گیر BT

کولت فشنگی گیر SK

کولت فشنگی گیر HSK

پشتیبانی آنلاین در بله