دسته بندی

مته کاجی 30-4 آلاتا

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
207,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته کاجی 12-4 آلاتا

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
81,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته کاجی 20-4 آلاتا

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
134,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته کاجی 20-4 ولف

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
73,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته کاجی 25-4 ولف

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
113,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته کاجی 32-4 ولف

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
148,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته کاجی 42-4 ولف

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
277,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته شیار باز

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

مته شیشه و سرامیک پرسلان ( در 26 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
111,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته الماسه دیوار ( در 11 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
24,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته چهار شیار چهار الماس EMOGE ( در 45 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
612,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته چهار شیار چهار الماس WOLF ( در 41 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
291,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته پنج شیار چهار الماس EMOGE ( در 25 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,258,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته مرغک معمولی و نیمه بلند GWG ( در 14 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
324,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته مرغک بلند (10 سانت) GWG ( در 7 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
149,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته مرغک بلند (12 سانت) GWG ( در 8 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
226,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته مرغک ADOLAN( در 9 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
291,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته مخروطی 30.5-16 آلاتا

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
196,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته مخروطی 14-3 آلاتا

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
79,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته مخروطی 20-6 آلاتا

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
115,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

مته های 5 درصد کبالت مدیا ( در 126 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
222,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته ته گرد 5 درصد کبالت چک ( در 129 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
335,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته ته گرد 8 درصد کبالت چک ( در 17 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
95,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته های 5 درصد کبالت لوین ( در 32 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
129,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت چک ( در 49 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
4,932,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت چینی ( در 67 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,179,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته گرانیت و سرامیک درجه 2 ( در 7 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
21,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته گرانیت و سرامیک درجه 1 ( در 9 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
82,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته ته کونیک HSS چک ( در 68 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
14,060,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

مته ته کونیک HSS چینی ( در 72 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,843,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)