دسته بندی

قلاویز ماشینی دنده درشت

قلاویز ماشینی دنده درشت به قلاویز هایی که دنده های درشت دارند مانند رزوه های BSW , UNC گفته می شود

هیچ محصولی با این مشخصات یافت نشد.