دسته بندی

تعریف مشتری یا کاربر


مشتری یا کاربر به شخصی گفته می شود که با اطلاعات کاربری خود در فرم ثبت نام درج کرده است, به ثبت سفارش یا هر گونه استفاده از خدمات

فروشگاه ابزار باستان اقدام کند.