دستـه بندی کالاها

تراشکاری چیست؟

در دنیای امروز پیشرفت سریع صنعت، باعث به وجود آمدن قطعات مختلفی شده است و چون این قطعات از نظر شکل، جنس و دقت با یکدیگر متفاوت است در نتیجه روش های مختلفی برای تولید آن ها ابداع گردیده است.به طور کلی روش های مختلف تولید به دو دسته تقسیم می شوند. روش اول فرم دادن قطعات بدون براده برداری، روش دوم فرم دادن قطعات همراه با براده برداری است. در شیو ه ی نخست، قطعه با توجه به خواص موادی تغییر شکل می یابد، یعنی جرم آن تغییر نمی یابد بلكه فرم آن تغيير مي يابد مانند ریخته گری، آهنگری و نورد.

ریخته گری


در روش دوم شکل دادن قطعه همراه با براده برداری است یعنی با کاهش جرم قطعه اولیه به صورت براده آن را به شکل نهایی می رسانند. مانند اره کاری، سوراخکاری و تراشکاری.

تراشکاری

تراشکاری یکی از قدیمی ترین روش های فرم دادن قطعات همراه با براده برداری است که به دلیل داشتن قابلیت های بالا امروز نیز به عنوان یکی از کاربردترین روش های تولید استفاده می گردد. فرایند تراشکاری به این صورت است که ماده اولیه (که از این به بعد قطعه کار نامیده می شود) دوران داده میشود و یك وسيله برنده (که از این به بعد ابزار ناميده می شود) که جنس آن سخت تر از جنس قطعه کار است با حرکت خطی سطح قطعه کار را می تراشد و آن را تبدیل به قطعه نهایی می کند. این اصل بنای کار دستگاه تراش است. بنابراین دستگاه تراش قادر است قطعاتی که دارای حجم دوّار هستند را بتراشد.


تراشکاریاینسرت تراشکاریالماس تراشکاریریخته گری
پشتیبانی آنلاین در بله