دستـه بندی کالاها

آموزش کار با میکرومتر ورنیه ای

میکرومتر یا ریزسنج ابزاری ست جهت اندازه گیری ضخامت اشیاء مختلف مانند کاغذ،  قطر سیم، قطر پیچ و مهره ها و .... .

میکرومتر ها از دید سیستم مدرج به دو دسته تقسیم میشوند:

  • میکرومترهای اینچی
  • میکرومترهای میلیمتری (که بیشتر در آزمایشگاه ها از این دست استفاده میشود)
نکته: این آموزش بر اساس میکرومترهای میلیمتری میباشد.

قسمت های مختلف یک میکرومتر

میکرومترها از یک بدنه فولادی به شکل U طراحی شده انده که تمام قسمت ها بر روی آن سوار شده اند.میکرومتر دارای یک فک ثابت بوده و یک فک متحرک، همچنین دارای یک ضامن یا گیره نگه دارنده که فک متحرک را ثابت میکند.
میکرومتر دارای یک استوانه مدرج (ورنیه) بوده که هنگام چرخ این استوانه خط کش میکرومتر قابل مشاهده خواهد شد.
میکرومترها دارای جغجغه یا مهره انتهایی میباشند و زمانی از آن استفاده میشود که فک متحرک به شی مورد نظر نزدیک شده و جهت مماس شدن فک ثابت و متحرک به شی از جغجغه میکرومتر استفاده میشود.

قسمت های مختلف میکرومتر

نکته: در قسمت خط کش میکرومتر دو بخش مدرج وجود دارد، بخش مدرج بالا جهت نمایش یک میلیمتر بوده و بخش مدرج پایین جهت نمایش نیم میلیمتر میباشد.

نکته: در صورت چرخش استوانه مدرج (ورنیه) یک دور کامل فک متحرک میکرومتر به اندازه نیم میلیمتر جا به جا خواهد شد.

محاسبه دقت میکرومتر

جهت محاسبه دقت میکرومتر میتوانید میزان جا به جایی فک متحرک در زمان یک دور چرخش کامل ورنیه را تقسیم بر عدد مدرج ورنیه نمایید.
به طور مثال:
در صورتی که بر روی ورنیه عدد 50 درج شده باشد و با چرخش کامل ورنیه 0.5 میلیمتر فک متحرک حرکت کند در این صورت دقت میکرومتر میشود:

0.5 / 50 = 0.01mm


مثال خواندن میکرومتر

ابتدا شی مورد نظر را بین دو فک میکرومتر قرارداده و ورنیه میکرومتر را میچرخانیم تا دو فک به شی نزدیک شوند، پس از نزدیک شدن دو فک به شی جهت مماس کردن فک های میکرومتر به شی مهره پشتی (جغجغه) را می چرخانیم پس از به صدا در آمدن (صدای تیک) جغجغه فک های میکرومتر بر روی شی مماس شده اند، جهت ثابت نگه داشتن فک متحرک ضامن میکرومتر را میبنیدم و به آرامی شی را از میان دو فک خارج میکنیم.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید شروع به خواندن میکرومتر میکنیم.خط کش میکرومتر را مشاهده کنید که چه عددی نمایش میدهد.در تصویر زیر همانطور که مشاهده میکنید 3 میلیمتر را نمایش میدهد، سپس شروع به خواندن ورنیه میکرومتر میکنیم، خط های مدرج ورنیه را تا خط وسط خط کش میشماریم، همانطور که در تصویر مشاهده میکنید عدد 1 را نمایش میدهد.
نکته: عدد بدست آمده از ورنیه را در دقت میکرومتر ضرب میکنیم.

حال جهت محاسبه ضخامت شی مورد نظر انجام می دهیم:

3mm + (1 * 0.01) = 3.01mm

پس ضخامت شی اندازه گیری شده میشود 3.01 میلیمتر.

مثال محاسبه ضخامت شی توسط میکرومتر


آموزش کار با میکرومترمیکرومتر ورنیهمحاسبه دقت میکرومتر
پشتیبانی آنلاین در بله