دسته بندی

فنر هلی کویل ایرانی( در 45 سایز مختلف)

فنر هلی کویل ایرانی( در 45 سایز مختلف)

10,000 تومان
توضیحات مختصر:

فنر هلی کویل از محصولات شمس می باشد

ساخت کشور:

ایران

قیمت براساس خصوصیات:


هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در

جهان را داراست.

نکات کلیدی در هنگام استفاده از بوش های فنری:

1-چنانچه در قطعه ایی با مهره ی هرز شده مواجه شدید ابتدا باید تشخیص داد که قطر مورد نظر چیست بعد مته زده که برای این کار باید قطر مناسب

مته را با توجه به جدول ارائه شده انتخاب نموده و سوراخ با عمق مورد نظر را ایجاد کنید. در مورد سوراخ های ته بسته, مقداری بیشتر از طول رزوه مورد

نظر را سوراخ نمایید.

2-در این قسمت باید قلاویز کاری انجام شود, توجه داشته باشید این عملیات باید با استفاده از روغن روان کننده انجام گیرد مخصوصا در فلزاتی همچون

آلومینیوم , مس و استیل.

توجه: در هنگام قلاویز کاری از عمود بودن قلاویز نسبت به سوراخ قطعه کار اطمینان حاصل کنید.

3-پس از قلاویز کاری و تمیز کردن قطعه و اطمینان از عاری بودن آن از براده, بوش مورد نظر را در داخل آچار تزریق گذاشته و می چرخانیم تا 3 الی 4

رزوه بوش از مهره ی سر آچار بیرون بیاید سپس آچار را در محل مورد نظر گذاشته و عمل تزریق را انجام می دهیم.

توجه:در هنگام تزریق به هیچ عنوان میله تزریق را به پایین فشار ندهید زیرا باعث رزوه رو رزوه افتادن بوش می شود.

4-در این قسمت باید توجه داشت که چه سوراخ قطعه, ته بسته و یا ته باز باشد باید حتما زائده بوش کنده شود تا از بروز مشکل در هنگام باز و بسته

کردن پیچ جلوگیری کند.

توجه: در هنگام کندن زائده مراقب باشید ادامه رزوه بوش از جای خود حرکت نکند.

نحوه استفاده هلی کویل:

1-محل هرز شده را همراه با روغن ماشین کاری قلاویز مخصوص این رزوه می کنیم.

2-فنر را درون غلاف ابزار جا داده به طوری که زائده آن به طرف سر ابزار و درون شیار میله قرار گیرد, سپس میله را با فشار کمی رو به جلو و به نرمی به

سمت راست بچرخانیم تا اولین رزوه ها از سر ابزار خارج شود, آنگاه مانند یک پیچ آن را به محل قلاویز شده می پیچانیم تا فنر از ابزار جدا شده و انتهای

آن نیم دور از سطح کار پایین تر قرار گیرد.

3-با میله مخصوص زائده را به طرف چپ و راست فشار می دهیم تا از قسمت شیار خورده قطع گردد و با وسیله ای آن را خارج می کنیم, در این صورت

قطعه قابل استفاده می باشد.


جدول قطر مته-قلاویز بوش فنری

قلاویز

گام

مته

قلاویز

گام

مته

قلاویز

گام

مته

30.53.110110.3131.2513.3
40.74.2101.2510.3131.513.4
50.85.2101.510.4141.2514.3
616.3111.511.4141.514.4
717.312112.314214.5
818.3121.2512.3161.516.4
81.258.3121.512.416216.5
91.259.3121.7512.4181.518.4

جدول قطر مته-قلاویز بوش فنری

قلاویز

گام

مته

قلاویز

گام

مته

18218.5241.524.4
182.518.624224.5
201.520.424324.8
20220.5261.526.4
202.520.6281.528.4
221.522.4301.530.4
22222.530230.5
22322.6303.530.9


فنر هلی کویل

مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

فنر هلی کویل1×6600تومان
فنر هلی کویل
1×7600تومان
فنر هلی کویل
1×8600تومان
فنر هلی کویل
1.25×8600تومان
فنر هلی کویل
1×91000تومان
فنر هلی کویل
1.25×91000تومان
فنر هلی کویل
1×101000تومان
فنر هلی کویل
1.25×101000تومان
فنر هلی کویل
1.5×101000تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

فنر هلی کویل
1.25×111700تومان
فنر هلی کویل
1.5×111700تومان
فنر هلی کویل
1×121300تومان
فنر هلی کویل
1.25×121300تومان
فنر هلی کویل
1.5×121300تومان
فنر هلی کویل
1.75×121300تومان
فنر هلی کویل
1.5×132000تومان
فنر هلی کویل
1.25×141700تومان
فنر هلی کویل1.5×141700تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

فنر هلی کویل
2×141700تومان
فنر هلی کویل
1.5×162800تومان
فنر هلی کویل
2×162800تومان
فنر هلی کویل
1.5×183000تومان
فنر هلی کویل
2.5×183000تومان
فنر هلی کویل
1.5×204000تومان
فنر هلی کویل
2.5×204500تومان
فنر هلی کویل
1.5×224500تومان
فنر هلی کویل
2.5×226500تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

فنر هلی کویل
1.5×246000تومان
فنر هلی کویل
3×248000تومان
فنر هلی کویل
1.5×269000تومان
فنر هلی کویل
1.5×2810000تومان
فنر هلی کویل
28×4|11000تومان
فنر هلی کویل
20×4|11000تومان
فنر هلی کویل
24×16|51200تومان
فنر هلی کویل
18×16|51200تومان
فنر هلی کویل
24×8|31300تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

فنر هلی کویل
16×8|31300تومان
فنر هلی کویل
20×16|71500تومان
فنر هلی کویل
14×16|71500تومان
فنر هلی کویل
20×2|12000تومان
فنر هلی کویل
13×2|12000تومان
فنر هلی کویل
16×4|38000تومان
فنر هلی کویل
11×8|58000تومان
فنر هلی کویل
18×8|58000تومان
فنر هلی کویل
12×16|98000تومان


اطلاعات فنی
عنوان محصول:

فنر هلی کویل ایرانی( در 45 سایز مختلف)

توضیحات کوتاه محصول:

فنر هلی کویل از محصولات شمس می باشد

کشور سازنده:

ایران

قیمت محصول:

10,000 تومان

معرفی محصول:


هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در

جهان را داراست.

نکات کلیدی در هنگام استفاده از بوش های فنری:

1-چنانچه در قطعه ایی با مهره ی هرز شده مواجه شدید ابتدا باید تشخیص داد که قطر مورد نظر چیست بعد مته زده که برای این کار باید قطر مناسب

مته را با توجه به جدول ارائه شده انتخاب نموده و سوراخ با عمق مورد نظر را ایجاد کنید. در مورد سوراخ های ته بسته, مقداری بیشتر از طول رزوه مورد

نظر را سوراخ نمایید.

2-در این قسمت باید قلاویز کاری انجام شود, توجه داشته باشید این عملیات باید با استفاده از روغن روان کننده انجام گیرد مخصوصا در فلزاتی همچون

آلومینیوم , مس و استیل.

توجه: در هنگام قلاویز کاری از عمود بودن قلاویز نسبت به سوراخ قطعه کار اطمینان حاصل کنید.

3-پس از قلاویز کاری و تمیز کردن قطعه و اطمینان از عاری بودن آن از براده, بوش مورد نظر را در داخل آچار تزریق گذاشته و می چرخانیم تا 3 الی 4

رزوه بوش از مهره ی سر آچار بیرون بیاید سپس آچار را در محل مورد نظر گذاشته و عمل تزریق را انجام می دهیم.

توجه:در هنگام تزریق به هیچ عنوان میله تزریق را به پایین فشار ندهید زیرا باعث رزوه رو رزوه افتادن بوش می شود.

4-در این قسمت باید توجه داشت که چه سوراخ قطعه, ته بسته و یا ته باز باشد باید حتما زائده بوش کنده شود تا از بروز مشکل در هنگام باز و بسته

کردن پیچ جلوگیری کند.

توجه: در هنگام کندن زائده مراقب باشید ادامه رزوه بوش از جای خود حرکت نکند.

نحوه استفاده هلی کویل:

1-محل هرز شده را همراه با روغن ماشین کاری قلاویز مخصوص این رزوه می کنیم.

2-فنر را درون غلاف ابزار جا داده به طوری که زائده آن به طرف سر ابزار و درون شیار میله قرار گیرد, سپس میله را با فشار کمی رو به جلو و به نرمی به

سمت راست بچرخانیم تا اولین رزوه ها از سر ابزار خارج شود, آنگاه مانند یک پیچ آن را به محل قلاویز شده می پیچانیم تا فنر از ابزار جدا شده و انتهای

آن نیم دور از سطح کار پایین تر قرار گیرد.

3-با میله مخصوص زائده را به طرف چپ و راست فشار می دهیم تا از قسمت شیار خورده قطع گردد و با وسیله ای آن را خارج می کنیم, در این صورت

قطعه قابل استفاده می باشد.


جدول قطر مته-قلاویز بوش فنری

قلاویز

گام

مته

قلاویز

گام

مته

قلاویز

گام

مته

30.53.110110.3131.2513.3
40.74.2101.2510.3131.513.4
50.85.2101.510.4141.2514.3
616.3111.511.4141.514.4
717.312112.314214.5
818.3121.2512.3161.516.4
81.258.3121.512.416216.5
91.259.3121.7512.4181.518.4

جدول قطر مته-قلاویز بوش فنری

قلاویز

گام

مته

قلاویز

گام

مته

18218.5241.524.4
182.518.624224.5
201.520.424324.8
20220.5261.526.4
202.520.6281.528.4
221.522.4301.530.4
22222.530230.5
22322.6303.530.9


فنر هلی کویل

مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

فنر هلی کویل1×6600تومان
فنر هلی کویل
1×7600تومان
فنر هلی کویل
1×8600تومان
فنر هلی کویل
1.25×8600تومان
فنر هلی کویل
1×91000تومان
فنر هلی کویل
1.25×91000تومان
فنر هلی کویل
1×101000تومان
فنر هلی کویل
1.25×101000تومان
فنر هلی کویل
1.5×101000تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

فنر هلی کویل
1.25×111700تومان
فنر هلی کویل
1.5×111700تومان
فنر هلی کویل
1×121300تومان
فنر هلی کویل
1.25×121300تومان
فنر هلی کویل
1.5×121300تومان
فنر هلی کویل
1.75×121300تومان
فنر هلی کویل
1.5×132000تومان
فنر هلی کویل
1.25×141700تومان
فنر هلی کویل1.5×141700تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

فنر هلی کویل
2×141700تومان
فنر هلی کویل
1.5×162800تومان
فنر هلی کویل
2×162800تومان
فنر هلی کویل
1.5×183000تومان
فنر هلی کویل
2.5×183000تومان
فنر هلی کویل
1.5×204000تومان
فنر هلی کویل
2.5×204500تومان
فنر هلی کویل
1.5×224500تومان
فنر هلی کویل
2.5×226500تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

فنر هلی کویل
1.5×246000تومان
فنر هلی کویل
3×248000تومان
فنر هلی کویل
1.5×269000تومان
فنر هلی کویل
1.5×2810000تومان
فنر هلی کویل
28×4|11000تومان
فنر هلی کویل
20×4|11000تومان
فنر هلی کویل
24×16|51200تومان
فنر هلی کویل
18×16|51200تومان
فنر هلی کویل
24×8|31300تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

فنر هلی کویل
16×8|31300تومان
فنر هلی کویل
20×16|71500تومان
فنر هلی کویل
14×16|71500تومان
فنر هلی کویل
20×2|12000تومان
فنر هلی کویل
13×2|12000تومان
فنر هلی کویل
16×4|38000تومان
فنر هلی کویل
11×8|58000تومان
فنر هلی کویل
18×8|58000تومان
فنر هلی کویل
12×16|98000تومان