دسته بندی

فرز پولکی ( در 103 سایز مختلف)

فرز پولکی ( در 103 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
لطفا تماس بگیرید
قبل از پرداخت وجه با شرکت تماس حاصل فرمایید

فرز پولکی

مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی3×50
فرز پولکی
4×50
فرز پولکی
5×50
فرز پولکی
6×50
فرز پولکی
7×50
فرز پولکی
8×50
فرز پولکی
9×50
فرز پولکی
10×50
فرز پولکی
1.6×63


مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی
2×63
فرز پولکی
3×63
فرز پولکی
4×63
فرز پولکی
5×63
فرز پولکی
6×63
فرز پولکی
7×63
فرز پولکی
9×63
فرز پولکی
10×63
فرز پولکی
11×63


مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی
12×63
فرز پولکی
14×63
فرز پولکی
16×63
فرز پولکی
2×80
فرز پولکی
3×80
فرز پولکی
4×80
فرز پولکی
6×80
فرز پولکی
8×80
فرز پولکی
9×80


مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی
10×80
فرز پولکی
11×80
فرز پولکی
12×80
فرز پولکی
13×80
فرز پولکی
14×80
فرز پولکی
15×80
فرز پولکی
16×80
فرز پولکی
18×80
فرز پولکی
20×80


مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی
1.6×100
فرز پولکی
2×100
فرز پولکی
3×100
فرز پولکی
4×100
فرز پولکی
5×100
فرز پولکی
6×100
فرز پولکی
7×100
فرز پولکی
8×100
فرز پولکی
10×100


مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی
12×100
فرز پولکی
14×100
فرز پولکی
16×100
فرز پولکی
18×100
فرز پولکی
20×100
فرز پولکی
1.6×125
فرز پولکی
2×125
فرز پولکی
3×125
فرز پولکی
4×125


مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی
6×125
فرز پولکی
8×125
فرز پولکی
10×125
فرز پولکی
12×125
فرز پولکی
14×125
فرز پولکی
16×125
فرز پولکی
18×125
فرز پولکی
20×125
فرز پولکی
25×125


مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی
3×160
فرز پولکی
4×160
فرز پولکی
5×160
فرز پولکی
6×160
فرز پولکی
8×160
فرز پولکی
10×160
فرز پولکی
12×160
فرز پولکی
14×160
فرز پولکی
15×160


مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی
16×160
فرز پولکی
18×160
فرز پولکی
20×160
فرز پولکی
22×160
فرز پولکی
25×160
فرز پولکی
3×200
فرز پولکی
4×200
فرز پولکی
5×200
فرز پولکی
6×200


مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی
8×200
فرز پولکی
10×200
فرز پولکی
12×200
فرز پولکی
14×200
فرز پولکی
15×200
فرز پولکی
16×200
فرز پولکی
18×200
فرز پولکی
20×200
فرز پولکی
22×200


مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی
25×200
فرز پولکی
3×250
فرز پولکی
4×250
فرز پولکی
6×250
فرز پولکی
8×250
فرز پولکی
10×250
فرز پولکی
12×250
فرز پولکی
14×250
فرز پولکی
16×250


مشخصات کالا

سایز

(ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز پولکی
18×250
فرز پولکی
20×250
فرز پولکی
22×250
فرز پولکی25×250

اطلاعات فنی
عنوان محصول:

فرز پولکی ( در 103 سایز مختلف)

توضیحات کوتاه محصول:

فرز پولکی

کشور سازنده:

آلمان

قیمت محصول:

0 تومان

محصولات مشابه