دسته بندی

مته شیشه ( در 26 سایز مختلف)

مته شیشه ( در 26 سایز مختلف)

100,000 تومان
توضیحات مختصر:

مته شیشه

ساخت کشور:

چین

قیمت براساس خصوصیات:

مته شیشه

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته شیشه33000تومان
مته شیشه
44000تومان
مته شیشه
55000تومان
مته شیشه
66000تومان
مته شیشه
88000تومان
مته شیشه
1010000تومان
مته شیشه
1212000تومان
مته شیشه
1414000تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته شیشه

16

16000تومان
مته شیشه
1818000تومان
مته شیشه
2020000تومان
مته شیشه
2222000تومان
مته شیشه
2424000تومان
مته شیشه
2525000تومان
مته شیشه
2626000تومان
مته شیشه
2828000تومان
مته شیشه
3030000تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته شیشه
3535000تومان
مته شیشه
4040000تومان
مته شیشه
4545000تومان
مته شیشه
5050000تومان
مته شیشه
6060000تومان
مته شیشه
6565000تومان
مته شیشه
7070000تومان
مته شیشه
8080000تومان
مته شیشه
100100000تومان


اطلاعات فنی
عنوان محصول:

مته شیشه ( در 26 سایز مختلف)

توضیحات کوتاه محصول:

مته شیشه

کشور سازنده:

چین

قیمت محصول:

100,000 تومان

معرفی محصول:

مته شیشه

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته شیشه33000تومان
مته شیشه
44000تومان
مته شیشه
55000تومان
مته شیشه
66000تومان
مته شیشه
88000تومان
مته شیشه
1010000تومان
مته شیشه
1212000تومان
مته شیشه
1414000تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته شیشه

16

16000تومان
مته شیشه
1818000تومان
مته شیشه
2020000تومان
مته شیشه
2222000تومان
مته شیشه
2424000تومان
مته شیشه
2525000تومان
مته شیشه
2626000تومان
مته شیشه
2828000تومان
مته شیشه
3030000تومان


مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته شیشه
3535000تومان
مته شیشه
4040000تومان
مته شیشه
4545000تومان
مته شیشه
5050000تومان
مته شیشه
6060000تومان
مته شیشه
6565000تومان
مته شیشه
7070000تومان
مته شیشه
8080000تومان
مته شیشه
100100000تومان