دسته بندی

مته ته کونیک 5 درصد کبالت چینی ( در 67 سایز مختلف)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت چینی ( در 67 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
توضیحات مختصر:

مته ته کونیک 5 درصد کبالت از محصولات کمپانی WOLF می باشد

ساخت کشور:

چین

قیمت براساس خصوصیات:
قبل از پرداخت وجه با شرکت تماس حاصل فرمایید

مته ته کونیک 5 درصد کبالت 

مشخصات کالا

سایز

قیمت(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN34512
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
12.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
13
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
13.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
14
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
14.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
15
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
15.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
16

مته ته کونیک 5 درصد کبالت 

مشخصات کالا

سایز

قیمت(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
16.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
17
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
17.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
18
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
18.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
19
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
19.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
20
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
20.5

مته ته کونیک 5 درصد کبالت 

مشخصات کالا

سایز

قیمت(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
21
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
21.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
22
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
22.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
23
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
23.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
24
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
24.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
25

مته ته کونیک 5 درصد کبالت 

مشخصات کالا

سایز

قیمت(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
25.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
26
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
26.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
27
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
27.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
28
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
28.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
29
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
29.5

مته ته کونیک 5 درصد کبالت 

مشخصات کالا

سایز

قیمت(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
30
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
31
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
32
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
33
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
34
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
35
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
36
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
37
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
38

مته ته کونیک 5 درصد کبالت 

مشخصات کالا

سایز

قیمت(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
39
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
40
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
41
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
42
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
43
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
44
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
45
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
46
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
47

مته ته کونیک 5 درصد کبالت 

مشخصات کالا

سایز

قیمت(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
48
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
49
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
50
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
51
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
52
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
53
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
54
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
55
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
56

مته ته کونیک 5 درصد کبالت 

مشخصات کالا

سایز

قیمت(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
57
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
58
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
59
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
60


اطلاعات فنی
عنوان محصول:

مته ته کونیک 5 درصد کبالت چینی ( در 67 سایز مختلف)

توضیحات کوتاه محصول:

مته ته کونیک 5 درصد کبالت از محصولات کمپانی WOLF می باشد

کشور سازنده:

چین

قیمت محصول:

0 تومان

محصولات مشابه