دستـه بندی کالاها

مته ته کونیک HSS چینی ( در 72 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
توضیحات مختصر:

مته ته کونیک HSS چینی از محصولات TG می باشد

کشور سازنده: چین
برند محصول:
لطفا تماس بگیرید
قبل از پرداخت وجه با شرکت تماس حاصل فرمایید

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
12تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
14تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
14.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
15تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
15.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
16تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
16.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
17تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
17.5تومان

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
18تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
18.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
19تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
19.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
20تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
20.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
21تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
21.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
22تومان

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
22.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
23تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
23.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
24تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
24.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
25تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
25.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
26تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
26.5تومان

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
27تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
27.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
28تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
28.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
29تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
29.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
30تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
30.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
31تومان

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
31.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
32تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
32.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
33تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
33.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
34تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
34.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
35تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
36تومان

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
36.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
37تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
37.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
38تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
38.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
39تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
39.5تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
40تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
41تومان

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
42تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
43تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
44تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
45تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
46تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
47تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
50تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
51تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
52تومان

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
53تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
54تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
55تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
60تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
65تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
66تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
68تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
69تومان
مته ته کونیک DIN345-HSS
70تومان


اطلاعات فنی
عنوان محصول:

مته ته کونیک HSS چینی ( در 72 سایز مختلف)

توضیحات کوتاه محصول:

مته ته کونیک HSS چینی از محصولات TG می باشد

کشور سازنده:

چین

قیمت محصول:

0 تومان

برند محصول:

عنوان صفحه:

محصولات مشابه

پشتیبانی آنلاین در بله