دستـه بندی کالاها

مته ته کونیک 5 درصد کبالت چک ( در 50 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
توضیحات مختصر:

مته ته کونیک 5 درصد کبالت از محصولات کمپانی ZPS می باشد

کشور سازنده: چک
برند محصول:
قیمت براساس خصوصیات:
قبل از پرداخت وجه با شرکت تماس حاصل فرمایید


مته ته کونیک 5 درصد کبالت

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN34516
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
16.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
17
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
17.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
18
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
18.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
19
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
19.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
20

مته ته کونیک 5 درصد کبالت

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
20.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
21
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
21.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
22
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
22.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
23
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
23.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
24
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
24.5

مته ته کونیک 5 درصد کبالت

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
25
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
25.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
26
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
26.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
27
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
27.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
28
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
28.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
29

مته ته کونیک 5 درصد کبالت

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
29.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
30
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
31.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
32
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
32.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
33
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
33.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
34
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
35

مته ته کونیک 5 درصد کبالت

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
35.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
36
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
36.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
37
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
38
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
39
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
39.5
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
40
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
42

مته ته کونیک 5 درصد کبالت

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
45
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
47
مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345
48

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345

مته ته کونیک 5 درصد کبالت-DIN345

49

50
اطلاعات فنی
عنوان محصول:

مته ته کونیک 5 درصد کبالت چک ( در 50 سایز مختلف)

توضیحات کوتاه محصول:

مته ته کونیک 5 درصد کبالت از محصولات کمپانی ZPS می باشد

کشور سازنده:

چک

قیمت محصول:

0 تومان

برند محصول:

عنوان صفحه:

محصولات مشابه

پشتیبانی آنلاین در بله