دستـه بندی کالاها

مته ته کونیک HSS چک ( در 68 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
توضیحات مختصر:

مته ته کونیک HSS از محصولات ZPS می باشد

کشور سازنده: چک
برند محصول:
قیمت براساس خصوصیات:
قبل از پرداخت وجه با شرکت تماس حاصل فرمایید


مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS16
مته ته کونیک DIN345-HSS
16.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
17
مته ته کونیک DIN345-HSS
17.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
18
مته ته کونیک DIN345-HSS
18.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
19
مته ته کونیک DIN345-HSS
19.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
20

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
20.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
21
مته ته کونیک DIN345-HSS
21.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
22
مته ته کونیک DIN345-HSS
22.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
23
مته ته کونیک DIN345-HSS
23.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
24
مته ته کونیک DIN345-HSS
24.5

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
25
مته ته کونیک DIN345-HSS
25.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
26
مته ته کونیک DIN345-HSS
26.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
27
مته ته کونیک DIN345-HSS
27.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
28
مته ته کونیک DIN345-HSS
28.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
29

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
29.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
30
مته ته کونیک DIN345-HSS
30.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
31
مته ته کونیک DIN345-HSS
31.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
32
مته ته کونیک DIN345-HSS
32.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
33
مته ته کونیک DIN345-HSS
33.5

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
34
مته ته کونیک DIN345-HSS
34.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
35
مته ته کونیک DIN345-HSS
35.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
36
مته ته کونیک DIN345-HSS
36.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
37
مته ته کونیک DIN345-HSS
37.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
38

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
38.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
39
مته ته کونیک DIN345-HSS
39.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
40
مته ته کونیک DIN345-HSS
40.5
مته ته کونیک DIN345-HSS
41
مته ته کونیک DIN345-HSS
42
مته ته کونیک DIN345-HSS
43
مته ته کونیک DIN345-HSS
44

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
45
مته ته کونیک DIN345-HSS
46
مته ته کونیک DIN345-HSS
47
مته ته کونیک DIN345-HSS
48
مته ته کونیک DIN345-HSS
49
مته ته کونیک DIN345-HSS
50
مته ته کونیک DIN345-HSS
55
مته ته کونیک DIN345-HSS
60
مته ته کونیک DIN345-HSS
65

مته ته کونیک HSS

مشخصات کالا

سایز

قیمت
(تومان)

مته ته کونیک DIN345-HSS
70
مته ته کونیک DIN345-HSS
75
مته ته کونیک DIN345-HSS
80
مته ته کونیک DIN345-HSS
85
مته ته کونیک DIN345-HSS
90اطلاعات فنی
عنوان محصول:

مته ته کونیک HSS چک ( در 68 سایز مختلف)

توضیحات کوتاه محصول:

مته ته کونیک HSS از محصولات ZPS می باشد

کشور سازنده:

چک

قیمت محصول:

0 تومان

برند محصول:

عنوان صفحه:

محصولات مشابه

پشتیبانی آنلاین در بله